Kaple Panny Marie Lurdské

Zdejší kaple je zasvěcena Panně Marii Lurdské, která se ukázala mladé francouzské dívce poblíž jeskyně u města Lurdy (Lourdes). Tehdy vdechla zázračné uzdravující síly vodě, která vyvěrá poblíž jeskyně. Každý rok toto místo na jihu Francie v podhůří Pyrenejí navštíví miliony poutníků z celého světa. Lurdy se staly oázou pro nemocné a postižené z celého světa. Někteří z nich tvrdí, že se zázračně uzdravili. Lze však předpokládat, že litichovická kaple vznikla mnohem dříve. Kronikář se totiž zmiňuje o události ze dne 12. března 1942, kdy byl sejmut ze zdejší kapličky zvonek 200 let starý, s patronem sv. Josefem, o váze 12 kg, pro válečné účely. Už v roce 1944 občané opatřili nový zvonek na kapličku, tak, že každý dal 2 kilogramy bílé mouky a 5 vajec. Zvonek byl zavěšen o posvícení dne 5. října 1944. Na zelený čtvrtek dne 14. dubna 1995 byla opravena věžička a na Boží hod velikonoční po dlouhé přestávce v poledne znovu zazvonil zvonek. Jen křížek na věžičce se nepodařilo dát do polohy jako dříve kolmo k cestě. Kvůli tomu se celá stříška věžičky zasadila o 1/6 doprava, a tím byl křížek vrchem správně situován k východu, levým ramínkem k jihu, pravým k severu a spodek k západu. Celá kaplička je postavena místo štítem k východu štítem s oltářem k severovýchodu.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci