Historie obce

První podoba názvu obce Litochovice vznikla od vsi lidí Litochových. S podobou samohlásek bylo Litochovice změněno na Litichovice. Podle sousedního jména obce Třeběšice vznikl i tvar Litěchovice. (Dr. A. Profous)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1402. Samostatnou obcí se staly Litichovice roku 1905, kdy se odloučily od obce Třebešice. Roku 1920 vystavěl v obci Jan Lejček na své náklady kapli a světili ji dne 10. října 1920. V témže roce byl zřízen odtok vody z území a vystavěna obecní knihovna. Prvním knihovníkem byl František Voříšek.

V roce 1943 postihla Litichovice taková sucha, že začaly vysychat studny. Vyschla i studna na návsi, která zásobovala celou vesnici. Nedostatek vody přinutil zdejší občany, aby si začali kopat vodovody.
Roku 1949 byla do obce zavedena elektřina. Po dokončení elektrifikace byla postavena hovorna s telefonem v čísle popisném 10.

Od roku 1955 do obce dojížděl čtyřikrát ročně biograf, který promítal v hostinci. O rok později bylo rozšířeno osvětlení na náves u obecního domku a za rybník u kovárny. Dalšího rozšíření se obec dočkala v roce 1961 a o deset let později proběhla rozsáhlá rekonstrukce obecního osvětlení.

Koncem minulého století se zdejší populace postupně omladila. Nárůst dětí vyvolal potřebu sportovního vyžití. Děti si vytvořily vlastní hřiště, na kterém provozovaly zejména míčové sporty. Hlavní aktivitou byl fotbal. Zdatnější hráči dokonce hráli za FK Kamenolom Bílkovice. Dalším rozšířeným sportem byl volejbal a v kulturním domě stolní tenis.

Tradičně se v obci pořádaly posvícenské taneční zábavy. Na posvícení se vždy tancovalo v sobotu a v neděli chodila kapela po vsi, hrála každému na přání písničku a jako výslužku dostala koláče. Posvícenská zábava se udržela při tanci až do pondělí. Tradičně pořádala kulturní komise JZD_výlety za krásami naší vlasti. Oblíbené byly výlety do Tater, Babiččina údolí, na hrady a zámky v Cechách a za dalšími historickými památkami. Roku 1991 po dlouhé odmlce v Litichovicích opět slavili Den matek. Oslav se účastnili i někteří muži, přítomný byl i pan starosta. Děti pod vedením paní Provazníkové připravily pásmo básniček, písní a povídání pro maminky. Při magnetofonu několik hodin plynula nenucená zábava, tančilo se, vyprávělo a vzpomínalo.

Závěrem roku 2011 obec uspořádala mikulášské oslavy a rozsvícení vánočního stromečku. Tuto novou zvyklost zavedla starostka obce Irena Donnerová spolu s dalšími nadšenci. Účastnila se skoro celá obec a obyvatelé obce doufají, že se tato akce udrží i po příští léta.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci