Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s. Příbram, pobočka Benešov, Tyršova 162

číslo hlavního bankovního účtu:
0320495399/0800