Sbor dobrovolných hasičů Litichovice

Sbor byl založen roku 1928 a v témže roce byla zakoupena požární stříkačka. Kronika se nezmiňuje o činnostech sboru před 2. světovou válkou. Lze se domnívat, že došlo stejně jako v jiných vesnicích k útlumu aktivit sboru. Až v roce 1956 zaznamenal kronikář uspořádání první hasičské zábavy. Byl uspořádán ples, na který dal každý hasič něco do tomboly. Dále se ke konci masopustu pořádala maškarní merenda. Roku 1973 byly hasičům zakoupeny nové vycházkové hasičské obleky. Byla provedena částečná úprava hasičské zbrojnice. V roce 1979 se požárníci pustili znovu do práce. Za rybníkem pokáceli nejprve olše a vrby. Jejich cílem bylo nasadit do objemné nádrže ryby. V roce 1983 v oblastní soutěži požárních sborů sklidili hasiči z Litichovic ovace. Umístili se na 2. místě v soutěži v Třebešicích. Jednou za dva roky hasiči prováděli výlov z vodní nádrže "za rybníkem". Vylovené ryby prodávali, z drobných kaprů připravovali rybí hostinu a zbytek vraceli zpět do napuštěného rybníka. Ke konci roku 1987 hasiči dostali auto Tatru 805. Za tři měsíce ho vyměnili za Škodu 1203, kterou sbor mohl uklidit na zimu do hasičské kolny i s ostatním příslušenstvím. V roce 1988 v květnu v Divišově mělo požární družstvo Litichovic nejlepší čas v disciplíně dostání vody na cíl. Poslední léta čeká sbor na znovuoživení.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci