Hasičský sbor

Sbor byl založen 4. července 1892 s počtem 22 členů. Jeho zakladatelem byl tehdejší starosta obce pan Jan Škvor. Byl také zakládajícím členem hasičské župy divišovské a členem hasičského sboru plných 33 let. V roce 1899 byla zakoupena nová stříkačka za 50 zlatých a hned prvním rokem byla využita při hašení požáru v Dalovech, Třemošnici, Choraticích, Otrybech, Divišově, Všechlapech a Peříčku. Dalším důkazem o aktivní činnosti hasičského sboru bylo zapojení i do kulturního života v obci. V roce 1924 sbor zakoupil jeviště za 2 200 korun a sehrál zde několik představení. V této činnosti pokračoval až do roku 1951.

V roce 1934 byl vyčištěn a vyhlouben rybníček na návsi a vykopán nový bazén za hasičskou kolnou. Hasiči byli a jsou nositelem společenského a kulturního života v obci. Mimo podporu kulturního a společenského života v obci členové hasičského sboru velkým podílem pomáhali při rozhodující výstavbě v obci. Pomáhali například při práci na elektrifikaci obce, budování požární nádrže, opravě školy, přístavbě obecního úřadu a bytu k budově školy, generální opravě kapličky a výstavbě čekárny. Tyto a další významné práce pro zlepšení životního prostředí a života v obci se podařily díky velmi dobré spolupráci hasičského sboru a vedení obce. 
 

Členská základna k 1. lednu 1999. Celkový počet 38 členů.

 

 

Název: Hasičská kronika okresu Benešov

Vydalo:Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Benešov

Zpracoval: Členové komise historie při OSH pod vedením J. Maříka

prosinec 1999

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci