Myslivecké sdružení DIANA Tatouňovice

MS DIANA Tatouňovice vzniklo na základech MS Ostředek v souvislosti s uzavíráním nových nájemních smluv (první po listopadové revoluci) v roce 1993 (Tatouňovice zvoleny z důvodu názvu honitby, ta byla určena podle toho, že Tatouňovice jsou přesně ve středu honitby). V letech 1993-2013 proběhly i v myslivosti změny spojené s přechodem celé občanské společnosti k demokratickým principům. Hlavní aktivity sdružení v současnosti je péče o zvěř a o zachování zvěře jako národního kulturního bohatství dalším generacím, a to ve vzájemné spolupráci s vlastníky pozemků, obcemi a obyvateli daného území. MS je otevřeným sdružením pro všechny se zájmem o myslivost, zejména pro místní obyvatele. Podílí se na kulturním životě v obcích. Pořádá Dětské zábavné myslivecké odpoledne, dále také je jeho činností podpora obcí a vlastníků pořádáním brigád. Členové se snaží napravovat škody způsobené vysokou a černou zvěří na porostech, sbírají kámen z polí, apod.
V současnosti má sdružení 19 členů působících na honitbě o rozloze 1548 ha zasahující do katastrálních území obcí Čakov, Ostředek, Kozmice, Teplýšovice a Divišov.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci