28.11.2016 - Záměr pronájmu nemovitostí

Oznámení

o záměru pronájmu obecních nemovitostí

  

 Obec Bílkovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

 

záměr pronajmout následující nemovitostí na sportovišti:

 

šatny a připojené skladovací prostory v budově č.p. 78 na stavebním pozemku parc.č. st.138,

a též pozemky parc.č. 613/35, 613/26, 613/8 a 613/22 o celkové výměře 3 268 m2,

které se nachází v katastrálním území Bílkovice

  

 a které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.

 Zájemci o pronájem nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabíd­ky, které musí být doručeny obecnímu úřadu do 19:00, 14.12.2016.

 

Originál záměru

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci