Historie (Bílkovice)

Historie

Název obce Bílkovice je odvozen od vsi lidí Bílkových. První zmínka o vzniku obce Bílkovice pochází z roku 1420. Ovšem o Takoníně je již zmínka v roce 1250 a o Moravsku roku 1380. Z Bílkovic pochází mlynář pan Olt, který se jako poslanec zasloužil o výstavbu Sellier & Bellot ve Vlašimi. V roce 1911 založil Sbory dobrovolných hasičů Bílkovice a Takonín. Založení sborů předcházela velká povodeň roku 1906, kdy po silné bouři se protrhly hráze rybníků u Jankova, v Postupicích a Smilkov a rozvodnily říčku Chotýšku a vše okolo bylo zničeno. Pan Olt vycházel z toho, že v okolí již hasičské sbory plnily organizované zabezpečování občanů před živly, a tak byly oba sbory registrovány v rámci obecního úřadu Takonín. Sbory měly v té době dohromady více jak sto občanů. Jen válka v letech 1914-1918, jako všude, rozvoj zbrzdila. Dvanáct spoluzakládajících členů, místních občanů, se již domů nevrátilo.

Malá zemědělství u každého z domků byla obživou, k tomu dva Oltovy mlýny, lom a pila, v zimě práce v obecním lese. V šedesáti domcích v Bílkovicích, 27 v Takoníně a do obce patřící i Moravsko, kde v 6 číslech žilo přes 20 lidí, měla obec celkem po 1. světové válce přes 450 občanů. Ještě po druhé světové válce jich bylo na 400.

Dále ve 20. letech minulého století pan Olt založil čtenářsko-ochotnickou jednotu na velmi dobré úrovni. Soubor tvořili lidé z vedlejších vesnic: Slověnic, Takonína a Býkovic. Divadlo se zde ujalo a přinášelo peníze do pokladny. Hrálo se nejen v Bílkovicích, ale i v Takoníně, Slověnicích, Radošovicích a dalším okolí. Centrem byly právě Bílkovice a malý sál U Litošů, kde se hrály i tři hry za rok vždy dvakrát. Hrály se "kusy" nemalé jako Psohlavci, Maryša, Její pastorkyňa, Lidice, Lucerna, Jízdní hlídka, Zlý jelen nebo Kalibův zločin. Ochotníci skončili v roce 1952, kdy se začala tvořit JZD a lidé přestali spolu hovořit a rozešli se pro politické názory.

Dále v obci působila taneční skupina děvčat pod vedením Josefa Hrdiny z Vlašimi a pana Antonína Škardy z Bílkovic. Tato taneční skupina se proslavila v 70. letech po celém kraji, kde vystupovala při různých slavnostech a oslavách. Jejich repertoár se skládal ze staročeských tanců. Zdejší občanskou vybaveností je turistická ubytovna, sportovní areál s travnatým hřištěm a společenskými prostory. Významným občanským sdružením působícím na poli kulturním a sportovním jsou zde SDH Bílkovice a TJ Sokol Bílkovice.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci