query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 135 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 135)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-25 13:09:00') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Aktuality (Čakov)

Turnaj Člověče, nezlob se!

Ještě jednou děkujeme za hojnou účast na turnaji Člověče, nezlob se!, výborné pohoštění a hlavně skvělou atmosféru. I o letošním ročníku bylo psáno v Benešovském deníku a celý článek si můžete přečíst na odkazu níže.

Člověče, nezlob se!

Věříme, že jste si s námi sobotní odpoledne užili a těšíme se na viděnou u dalšího ročníku.

Sběrné místo jedlých olejů a tuků

Vážení občané,

včera byla ke kontejnerům, na návsi v Tatouňovicích, umístěna nádoba na sběr jedlých olejů a tuků.

Prosíme, abyste do popelnice vhazovali oleje v uzavřených obalech.

Děkujeme.

Odečty vodoměrů

Vážení spoluobčané,

oznamujeme Vám, že o víkendech 11.1. - 12.1. a 18.1. - 19.1. budou zastupitelé obce provádět odečty domovních vodoměrů. 

Děkujeme za spolupráci.

Svoz komunálního odpadu od roku 2020

Vážený spoluobčané,

v měsíci říjen jsme každému z Vás dali do schránek prohlášení na svoz komunálního odpadu od roku 2020. Prosíme, abyste vyplněný formulář odevzdali na obecní úřad nejpozději do 15.12.2019. Pokud tak neučiníte, bude Vám automaticky nastaven týdenní svoz ve výši 2140,- za rok.

Děkujeme za pochopení.

Plánované přerušení dodávky elektřiny

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny které se bude konat:

Dne 9.7.2019 od 10:30 - 15:00 hod.

S pozdravem,

Petra Vávrová

Maškarní rej v Tatouňovicích

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na MAŠKARNÍ REJ, který se bude konat 2.3.2019 od 14:00 hod v obecním domě Tatouňovice.

Zároveň si Vás dovolujeme oslovit a budeme velmi rádi, pokud přispějete sponzorským darem na ceny pro děti. Uvítáme vlastní výrobky - perníčky, dále cukrovinky, sušenky, pastelky, fixy, omalovánky, bloky, knížky, pexeso, karty, puzzle, drobné hračky (hopíky, plyšáčky, autíčka atd …). Svůj dar můžete předat P. Vávrové nebo H. Zděnkové a nebo jej doneste do kanceláře obecního úřadu, a to nejpozději v pondělí 25.2.2019.

Mockrát děkujeme a budeme se těšit.

Pozvánka

 

V Tatouňovicích proběhl 1. ročník turnaje Člověče, nezlob se!

Milí přátelé,

jak již všichni víte, dne 26.1.2019 proběhl 1. turnaj ve hře Člověče, nezlob se!. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů všech věkových kategorií. Vítězem prvního ročníku se stal Matěj S., na druhém místě se umístil Pepík Č. a místo třetí obsadila Dana S. 

Jak turnaj probíhal a jaké ceny si hráči odnesli jste se mohli dočíst v Benešovském deníku. Kdo ještě článek nečetl, nezoufejte a klikněte zde.

Tímto bychom rádi všem zúčastněním poděkovali za skvělou atmosféru a kladné ohlasy, které nás velice potěšili.

Na viděnou na dalším ročníku turnajewink

Člověče, nezlob se!

Srdečně Vás zveme na 1. ročník turnaje Člověče, nezlob se! Turnaj proběhne dne 26.1.2019 od 13:30 hod. Více informací naleznete na odkazu níže.

Člověče, nezlob se!

Těšíme se na vás

Odečty vodoměrů

Vážení spoluobčané,

oznamujeme Vám, že od soboty 12.1. do neděle 13.1. 2019 budou zastupitelé obce provádět odečty domovních vodoměrů. 

Děkujeme za spolupráci.

Svoz nebezpečného odpadu

Dne 11. 9. 2017 proběhne svoz nebezpečného odpadu:

Vlkov - náves 12:00 - 12:10

Tatouňovice - náves 12:20 - 12:40

Čakov - náves 12:50 - 13:10

 

Odpad lze připravit večer před svozem na určeném místě.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci