Zákon č. 106/1999 Sb. (Kozmice)

Žádost o poskytnutí informace - GDPR

Žádost:

1. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochrannou osobních údajů?
- Externím poskytovatelem služby pověřence?
- Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace?

2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?

3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 (tj. od 1. 1. 2017 do dne obdržení této žádosti o informace) na uvedení Vaší organizace do souladu s GDPR?

4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3)
- náklady Vaší organizace na školení týkající se GDPR (ať již v rámci zvyšování kvalifikace či jiných);
- náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR;
- náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby se jednalo).

 

Odpověď:

Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochrannou osobních údajů?
- Externím poskytovatelem služby pověřence
Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?
- 500,- Kč bez DPH/měsíčně
Kolik korun Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 na uvedení Vaší organizace do souladu s GDPR?
- 21 780,- Kč s DPH
Kolik činily náklady?
- školení 3 630,- Kč s DPH
- dokumentace 12 100,- Kč s DPH
- metodika, dokumentace, předpisy 6 050,-  Kč

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci