Zápisy (Čakov)

Vážení spoluobčané,

v květnu 2018 vešlo v platnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“). 

Na základě tohoto nařízení jsme nuceni veškeré zápisy zastupitelstva předchozích voleních období z našich webových stránek odebrat. Pokud bychom tak neučinili, vystavili bychom se riziku penalizace. 

Zápisy od začátku roku 2018 budou upraveny tak, aby nedocházelo k porušování ochrany údajů fyzických osob. Z čehož vyplývá, že veškeré osobní údaje, které jsou součástí zápisů zastupitelstva budou pro zveřejnění na webových stránkách začerněny či jinak upraveny. 

Pokud budete chtít nahlédnout do originálů zápisů zastupitelstva, jsou pro Vás připraveny v úřední dny na obecním úřadě.

Děkujeme za Vaše pochopení. 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci