• Štefan - hasičský automobil SDH Teplýšovice
 • Svěcení obecního znaku
 • Hasičská zbrojnice v Teplýšovicích
 • Přístavba modulové školky v roce 2012
 • Obecní úřad
 • Malý vodopád ve Smilově
 • Kamenná kaplička u Čeňovic
 • Čeňovice
 • Základní škola v Teplýšovicích

Zasedání ZO 28.12.2017, navržený program

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informuje o konání zasedání ZO Třebešice, svolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

Doba konání:         čtvrtek 28.12.2017 v 19.30 hod
Místo konání:         OÚ Třebešice

NAVRŽENÝ PROGRAM

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Kontrola zápisu ze zasedání ZO dne 14.12.2017
 3. Nabídka DSZ Struhařov na uzavření nové nájemní smlouvy - zemědělské pozemky
 4. Zpráva ze zasedání DSO CHOPOS
 5. Různé
  Diskuze
  Závěr zasedání

Hana Moravcová, starostka obce