• Štefan - hasičský automobil SDH Teplýšovice
 • Svěcení obecního znaku
 • Hasičská zbrojnice v Teplýšovicích
 • Přístavba modulové školky v roce 2012
 • Obecní úřad
 • Malý vodopád ve Smilově
 • Kamenná kaplička u Čeňovic
 • Čeňovice
 • Základní škola v Teplýšovicích

Program zasedání svazku obcí 3/2017 v Čakově (Tatouňovice) dne 25. 4. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2017

které se koná v Čakově dne 25. 4. 2017

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Problematika poskytování informací podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím
 7. Koordinátor sociálních služeb v mikroregionu CHOPOS

 8. Centrum společných služeb

 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Chotýšanech v úterý dne 30. 5. 2017 od 16.00 hodin.