• Štefan - hasičský automobil SDH Teplýšovice
  • Svěcení obecního znaku
  • Hasičská zbrojnice v Teplýšovicích
  • Přístavba modulové školky v roce 2012
  • Obecní úřad
  • Malý vodopád ve Smilově
  • Kamenná kaplička u Čeňovic
  • Čeňovice
  • Základní škola v Teplýšovicích

Upozornění

Rozhodnutím č. 296899/2015 ze dne 18.6.2015, které nabylo právní moci 23.7.2015, byl schválen návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Jemniště.
Dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k pozemkům, kterých se rozhodnutí týká, zanikají k 1. říjnu běžného roku.
Vlastníci mají povinnost do 31. ledna 2016 podat u příslušného správce daně
(finanční úřad Benešov) daňové přiznání k nově nabytým pozemkům.