Vážení,
dovoluji si Vás vyzvat k předložení nabídky na stavební práce v rámci projektu „Chodník podél

...

pokus Struhařov

v příloze zápis
M2_16

bezúplatný převod pozemků
Záměr 01_17

ze zasedání ZO Struhařov dne 8.3.2016
Zápis č. 5